Cargando...
 
 El meu Prat · Gran Comerç
 
 
 
     El meu Prat · Gran Comerç
       
 Inicio El meu Prat · Gran ComerçContacto El meu Prat · Gran ComerçEl meu Prat en facebook
 
 
   
 
   
     
 
Información varia - Accions formatives adreçades a treballadors, treballadores i gerents de les empreses de comerç local

Accions formatives adreçades To treballadors, treballadores i gerents of them empreses of comerç local

You give of l'Àrea of Promoció Econòmica, Comerç i Turisme of l'Ajuntament of the Prat of Llobregat, hem programat pel month of maig of 2012 them següents accions formatives adreçades to treballadors, treballadores i gerents of them empreses of comerç local:
-Navegació i comunicació In Internet
-Tècniques Of bandage


The curs està subvencionat i no tindrà cost per l'alumnat. It is desenvoluparan to the migdia, especialment pensat perquè sigui compatible amb l'horari commercial.

In aquest enllaç trobareu the fitxa of sun·legality of courses, that podeu complimentar i return signada per fax (93.478.51.47) or email (gomezg@elprat.cat),or bé lliurar-the personalment to the Centre of Promoció Econòmica (C/ Moreres, 48) (tindran prioritat them sun·licituds segons l'ordre d'arrived). Per més informació podeu trucar To the 93.478.68.78 i ask pel departament of formació or per Josep Maria Gómez or per email gomezg@elprat.cat

-----------------------------------------------------------------------------

Tècniques Of bandage

Inici: 3 of maig
fins The 7 of juny
Dimarts i dijous Of 14:15 to 16:45h


1. OBJECTIUS OF L'ACCIÓ FORMATIVE.

Objectius generals:

Endow als alumnes dels coneixements i habilitats comercials per enfrontar- to the mercat of treball current, i oferir els productes i serveis of the seva company amb destresa i amb the major èxit possible. Provide-the one visió global of the procés of bandage i donar-the one formació tècnica that els ajudarà to treure partit of the seu treball diari mitjançant the consolidació of them tècniques comercials bàsiques.

Objectius específics:

A cop finalitzada the formació l'alumne haurà desenvolupat them competències necessàries per:
- Can tenir a visió global of the procés of bandage.
- Be capaç of conduir i control an interview amb l'objectiu final of vendre.
- Actualitzar, consolidate i dominate them tècniques of the comunicació i the tancament of the negociació.
- Conèixer i Detect them necessitats of the client, inform-the, argue-li, persuade-the i tancar a bandage amb èxit.
- Millorar The seva capacitat d'anàlisi of them dinàmiques of producte-mercat.2. CONTINGUTS

Unitats didàctiques:

1. The venedor. (1,5 hores)
2. Comunicació: l'eina Of the venedor. (3 hores)
3. Elaboració Of l'argumentari. (4,5 hores)
4. Mercat. (1,5 hores)
5. Anàlisi Of the producte. (2,5 hores)
6. Anàlisi Of the client. (3,5 hores)
7. Procés Of sell. (3 hores)
8. Control of sell them. (1,5 hores)
9. Comunicació Commercial. (6 hores)
10.Desenvolupament Personal. (3 hores)


Continguts Of them Unitats didàctiques:

1. The venedor. (1,5 hores)
1.1.el Profile d'a professional.
1.2.Construcció Of the imatge desitjada, pel professional i pel mercat.

2. Comunicació: l'eina Of the venedor. (3 hores)
2.1.Comunicació Verbal.
2.2.Comunicació No verbal.

3. Elaboració Of l'argumentari. (4,5 hores)
3.1.Argumentari Of sell, them objeccions i the seu rebatiment.
3.2.Phases of l'argumentari.
3.3.Diferents metodologies.

4. Mercat. (1,5 hores)
4.1.Característiques, anàlisi, segmentació, detecció of the profile of the client objectiu.

5. Anàlisi Of the producte. (2,5 hores)
5.1.Concepte Of producte.
5.2.Mètode d'anàlisi Of the producte.
5.3.Dossier of producte.

6. Anàlisi Of the client. (3,5 hores)
6.1.Concepte Of client.
6.2.Tipologies.
6.3.Informació bàsica Of the client.

7. Procés Of Sell. (3 hores)
7.1.Phases of the procés.
7.2.Elements bàsics.
7.3.Tècniques Of negociació i tancament.

8. Control of sell them. (1,5 hores)
8.1.Documents, reports of clients, fitxes of clients, fitxes of the competència, anàlisi.

9. Comunicació Commercial. (6 hores)
9.1.Comunicació eficaç, the telèfon com to eina.
9.2.L'interview of sell.
9.3.Tècniques Of màrqueting directe.

10. Desenvolupament Personal. (3 hores)
10.1. Autoavaluació.
10.2. Accions Of millora i control.
           
 
Los retratos del Serrano
el meu prat
 
Descargar Revistas - Revista nº 27
Day of the father 2013
Descargar Revistas - Revista nº 25
Main party 2012
Descargar Revistas - Revista nº 24
Day of the Mother 2012
 
Magazine The Meu Prat - 25.000 Copies delivered one to one in The Prat of Llobregat - Advertising: Telephone 93 479 68  24 Buscaprat  GroupSinyCon
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat