Cargando...
 
 El meu Prat · Gran Comerç
 
 
 
     El meu Prat · Gran Comerç
       
 Inicio El meu Prat · Gran ComerçContacto El meu Prat · Gran ComerçEl meu Prat en facebook
 
 
   
 
   
     
 

Advantages of all our partners


Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya


S And R V And I S To S S Or C I To T I Or S

PRODUCTES I SERVEIS PER ASSOCIATS To ENTITATS AFILIADES

-SERVEIS, ESTALVI I CONDICIONS PREFERENCIALS PER ASSOCIATS.

-Assegurances Of salut, privades, familiars i dels treballadors.
-Assegurances Of life, llar, automòbil, accidents i multirisc específic of the sector. RC.
-Serveis mèdics oftalmològics i odontològics. Atenció personalitzada d'especialistes.
-Energia. Condicions econòmiques especials In subministrament elèctric.
-Telefonia fixa i mòbil. Movistar. Vodafone.
-Decoració d'interiors i mobiliari específic.
-Bobines Of paper i bosses.
-Terminals Punt Of Bandage. Balances.
-Missatgeria.


-Serveis d'impressió Global. Impressió làtex. Vinil all fix-yupo. Comunicació dinàmica.
-Sistemes d'etiquetatge anti-furts.
-Comunicació i màrqueting. Agència Of publicitat. Estudis Of mercat. Consultoria.
-Comunicació Digital utilitzant noves tecnologies i campanyes of QR Code.
-Serveis d'informàtica i d'Internet: Informatització of the negoci, disseny i
desenvolupament Web, manteniment equips informàtics, televisió corporate per
Internet, solucions multimèdia, marketing in Internet, portals corporatius, botigues
On-line bandage, catàlegs of productes i serveis, integració to them xarxes socials. Assistència
informàtica In remot i to domicili.
-Fons d'Imatges of the Comerç of Catalonia. Tours Virtuals 360º. Arxiu fotogràfic On-line.
-Condicions especials per The presence stood out of l'establiment to the portal to Internet
Of the comerç català www.catalunyacomerc.com
-Prosegur. Connexió To Central Receptor d'Alarm. Avís Of tall elèctric. Custodia of
claus. Video vigilància. Prosegur Premium. Prosegur Exclusive. Prosegur Elite.

-ASSESSORAMENT To THE GESTIÓ COMMERCIAL OF NEGOCIS AFILIATS
-Centrals Of purchase. Viabilitat Of projectes. Tutela. Inversions. Imatge Corporate.
-Estudis sectorials. Prospecció i necessitats.
-Modernització d'Structure comercials.
-Qualitat i seguretat Alimentary.
-Responsabilitat Social Business.
-Facilitate them relacions amb them administracions.
-Estratègies Of distribució i logistical.
-Pla d'estratègia Commercial.
-Posicionament i imatge Of mark.
-Canvi d'hàbits Of purchase i consum.
-Platform on-line social e-commerce.
-Patents i Mark. Drets Of Propietat Industrial. You register. Dominis.
-Projectes Of qualitat i llicències mediambientals. Sistemes integrals ISO. Norma CE.
-Protecció Of dades. Consultoria Global. Propietat intel·lectual i drets d'Author.
-Prevenció Of bluffs laborals. Assessorament, normative i certificació.
-Introducció To them noves tecnologies. Guia “Oberts To the Innovació” of the Confederació
Of Comerç of Catalonia. Program d'Autodiagnosi.
-Incentius i subvencions Of the Government of Catalonia i Administracions.
-You program of suport to the emprenedoria d'autònoms i pimes.
-Taxacions i valoracions.
-Servei Of gestió of cobraments.
-Signatura Digital Camerfirma.
-Control of gestió, rendibilitat i quadre of comandament.
-Assessorament In estalvi energètic.
-Campanyes, animacions, , esdeveniments i producció audiovisual. Cartelleria.
-Servei To the immigració per assegurar a bona integració commercial i linguistic dels
nouvinguts. Informació Of commercial rule i linguistic.
-Servei Lingüístic. Normalització Linguistic of the català. Millora Of l'ús of the català in them
comunicacions habituals. Correcció Of texts. Traducció To diverses llengües.
-Servei To the millor jubilació. Assessorament In matèries of jubilacions, successions i
donacions.

-PRODUCTES FINANCERS
-Targetes Of crèdit exclusives amb quota annual sempre gratuïta.
-TPV amb comissions preferents Give of només 0,50%.
-Condicions financeres preferents In comptes professionals i dipòsits.
-Condicions preferents In préstecs, pòlisses of crèdit, mortgage.
-Convenis amb Banc Sabadell, Banc Santander i La Caixa.
-Línies ICO, Avalis, Rènting, Factoring
-Targeta SOLRED per gaudir Of descomptes in carburants. Repsol. Campsa. Petronor.
-Descomptes In the system of pagament electrònic Via-T.

-ASSESSORAMENT MERCANTILE, PUBLIC PROSECUTOR I LABOUR.
-Professionals experts In diferents branques of l'Administració.
-Comptabilitat, confecció dels estats comptables i comptes anuals.
-Auditoria financera i Of gestió.
-Assessorament Integral public prosecutor permanent.
-Declaracions tributàries.
-Representació davant l'Administració.
-Assessorament Labour dels règims d'autònoms i general of the Seguretat Social.
-Contractes Of treball, expedients disciplinaris, conciliacions, aplicació of convenis.

-ASSESSORAMENT MULTIDISCIPLINARI IN DRET I ECONOMIA.
-Professionals Of the dret especialitzats.
-Dret Civil.
-Dret administratiu.
-Dret Mercantile.
-Dret Penal.
-Inspecció tributària.
-Propietat Industrial i intel·lectual.
-Familiar company. Pla Of successió. Schedule the canvi. Protocol Familiar.
           
 
Los retratos del Serrano
el meu prat
 
Descargar Revistas - Revista nº 27
Day of the father 2013
Descargar Revistas - Revista nº 25
Main party 2012
Descargar Revistas - Revista nº 24
Day of the Mother 2012
 
Magazine The Meu Prat - 25.000 Copies delivered one to one in The Prat of Llobregat - Advertising: Telephone 93 479 68  24 Buscaprat  GroupSinyCon
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat