Cargando...
 
 El meu Prat · Gran Comerç
 
 
 
     El meu Prat · Gran Comerç
       
 Inicio El meu Prat · Gran ComerçContacto El meu Prat · Gran ComerçEl meu Prat en facebook
 
 
   
 
   
     
 

Avantages de tous nos partenaires


Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya


S Et R V Et I S À S S Ou C I À T I Ou S

PRODUCTES I SERVEIS PER ASSOCIATS À ENTITATS AFILIADES

-SERVEIS, ESTALVI I CONDICIONS PREFERENCIALS PER ASSOCIATS.

-Assegurances De salut, privades, familiars i dels treballadors.
-Assegurances De vie, llar, automòbil, accidents i multirisc específic du secteur. RC.
-Serveis mèdics oftalmològics I odontològics. Atenció personalitzada D’especialistes.
-Energia. Condicions econòmiques especials En subministrament elèctric.
-Telefonia fixa I mòbil. Movistar. Vodafone.
-Decoració D’interiors i mobiliari específic.
-Bobines De paper i bosses.
-Terminals Punt De Bande. Bilans.
-Missatgeria.


-Serveis D’impressió global. Impressió làtex. Vinyle all fix-yupo. Comunicació dinàmica.
-Sistemes D’etiquetatge anti-furts.
-Comunicació I màrqueting. Agència De publicitat. Estudis De mercat. Consultoria.
-Comunicació Digital utilitzant noves tecnologies i campanyes de QR Code.
-Serveis D’informàtica i d’Internet: Informatització du negoci, disseny i
desenvolupament Web, manteniment equips informàtics, televisió corporative per
Internet, solucions multimèdia, Marketing en Internet, portals corporatius, botigues
Il bande online, catàlegs de productes i serveis, integració à leur xarxes socials. Assistència
informàtica En remot i à domicili.
-Fons D’Imatges du Comerç de la Catalogne. Tours Virtuals 360º. Arxiu fotogràfic online.
-Condicions especials per La présence soulignée de l’establiment au portal à Internet
Du comerç català www.catalunyacomerc.com
-Prosegur. Connexió À Centrale Receptora d’Alarmes. Avís De tall elèctric. Garde de
claus. Vidéo vigilància. Prosegur Premium. Prosegur Exclusive. Prosegur Elite.

-ASSESSORAMENT À la GESTIÓ COMMERCIALE DE NEGOCIS AFILIATS
-Centrals D'achat. Viabilitat De projectes. Tutelle. Inversions. Imatge Corporative.
-Estudis sectorials. Prospecció I necessitats.
-Modernització D’structures des commerciaux.
-Qualitat I seguretat alimentaire.
-Responsabilitat Social Des entreprises.
-Faciliter leur relacions amb leur administracions.
-Estratègies De distribució i logistique.
-Pla D’estratègia commercial.
-Posicionament I imatge de marque.
-Canvi D’hàbits d'achat i consum.
-Plate-forme et-commerce sociale online.
-Patents I marques. Drets De Propietat Industriel. Tu enregistres. Dominis.
-Projectes De qualitat i llicències mediambientals. Sistemes integrals ISO. Norme CE.
-Protecció De dades. Consultoria Global. Propietat intel·lectual I drets d’auteur.
-Prevenció De riscos laborals. Assessorament, Normatif i certificació.
-Introducció À leur noves tecnologies. Guia “Oberts À l'Innovació” de la Confederació
De Comerç de la Catalogne. Il programme d’Autodiagnosi.
-Incentius I subvencions de la Generalitat de la Catalogne i Administracions.
-Tu programmes de suport à l'emprenedoria d’autònoms i pimes.
-Taxacions I valoracions.
-Servei De gestió de cobraments.
-Signatura Digital Camerfirma.
-Contrôle de gestió, rendibilitat i quadre de comandament.
-Assessorament En estalvi energètic.
-Campanyes, animacions, , esdeveniments I producció audiovisuel. Cartelleria.
-Servei À l'immigració per assegurar une bona integració commercial i linguistique dels
nouvinguts. Informació De réglementation commerciale i linguistique.
-Servei Lingüístic. Normalització Linguistique du català. Millora De l’ús du català en leur
comunicacions habituals. Correcció De textes. Traducció À diverses llengües.
-Servei À la millor jubilació. Assessorament En matèries de jubilacions, successions i
donacions.

-PRODUCTES FINANCERS
-Targetes De crèdit exclusives amb quota annuel sempre gratuïta.
-TPV amb comissions preferents Donnes de només 0,50%.
-Condicions financeres preferents En comptes professionals i dipòsits.
-Condicions preferents En préstecs, pòlisses de crèdit, hypothèques.
-Convenis amb Banc Sabadell, Banc Santander i La Caixa.
-Línies ICO, Avalis, Rènting, Factoring
-Targeta SOLRED per gaudir De descomptes en carburants. Repsol. Campsa. Petronor.
-Descomptes Dans le système de pagament electrònic Via-T.

-ASSESSORAMENT MERCANTILE, FISCAL I DE TRAVAIL.
-Professionals experts En diferents étraves de l’Administració.
-Comptabilitat, confecció dels estats comptables I comptes anuals.
-Auditoria financera I de gestió.
-Assessorament Fiscale intégrale permanent.
-Declaracions tributàries.
-Representació davant L’Administració.
-Assessorament De travail dels règims d’autònoms i général de la Seguretat Sociale.
-Contractes De treball, expedients disciplinaris, conciliacions, aplicació de convenis.

-ASSESSORAMENT MULTIDISCIPLINARI EN DRET I ECONOMIA.
-Professionals Du dret especialitzats.
-Dret Civil.
-Dret administratiu.
-Dret Mercantile.
-Dret Pénal.
-Inspecció tributària.
-Propietat Industriel i intel·lectual.
-Entreprise familière. Pla De successió. Planifier le canvi. Protocol Familier.
           
 
Los retratos del Serrano
el meu prat
 
Descargar Revistas - Revista nº 27
Jour du père 2013
Descargar Revistas - Revista nº 26
Nadal 2012
Descargar Revistas - Revista nº 25
Fête Majeure 2012
Descargar Revistas - Revista nº 24
Jour de la Mère 2012
 
Revue Le Meu Prat - 25.000 Exemplaires répartis un à un en Le Prat de Llobregat - Publicité: Téléphone 93 479 68 24  Buscaprat  GroupeSinyCon
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat