Cargando...
 
 El meu Prat · Gran Comerç
 
 
 
     El meu Prat · Gran Comerç
       
 Inicio El meu Prat · Gran ComerçContacto El meu Prat · Gran ComerçEl meu Prat en facebook
 
 
   
 
   
     
 

Vantaxes de todos os nosos socios


Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya


S E R V E I S A S S Ou C I A T I Ou S

PRODUCTES I SERVEIS PER ASSOCIATS A ENTITATS AFILIADES

-SERVEIS, ESTALVI I CONDICIONS PREFERENCIALS PER ASSOCIATS.

-Assegurances de salut, privades, familiars i dels treballadors.
-Assegurances de vida, llar, automòbil, accidents i multirisc específic do sector. RC.
-Serveis mèdics oftalmològics i odontològics. Atenció personalitzada d’especialistes.
-Energia. Condicions econòmiques especials en subministrament elèctric.
-Telefonia fixa i mòbil. Movistar. Vodafone.
-Decoració d’interiors i mobiliari específic.
-Bobines de paper i bosses.
-Terminals Punt de Venda. Balances.
-Missatgeria.


-Serveis d’impressió global. Impressió làtex. Vinil all fix-yupo. Comunicació dinàmica.
-Sistemes d’etiquetatge anti-furts.
-Comunicació i màrqueting. Agència de publicitat. Estudis de mercat. Consultoria.
-Comunicació Dixital utilitzant noves tecnologies i campanyes de QR Code.
-Serveis d’informàtica i d’Internet: Informatització do negoci, disseny i
desenvolupament web, manteniment equips informàtics, televisió corporativa per
Internet, solucions multimèdia, mercadotecnia en Internet, portals corporatius, botigues
venda online, catàlegs de productes i serveis, integració a lles xarxes socials. Assistència
informàtica en remot i a domicili.
-Fons d’Imatges do Comerç de Catalunya. Tours Virtuals 360º. Arxiu fotogràfic online.
-Condicions especials per a presenza destacada de l’establiment ao portal a Internet
do comerç català www.catalunyacomerc.com
-Prosegur. Connexió a Central Receptora d’Alarmes. Avís de tall elèctric. Custodia de
claus. Vídeo vigilància. Prosegur Premium. Prosegur Exclusive. Prosegur Elite.

-ASSESSORAMENT Á GESTIÓ COMERCIAL DE NEGOCIS AFILIATS
-Centrals de compra. Viabilitat de projectes. Tutela. Inversions. Imatge corporativa.
-Estudis sectorials. Prospecció i necessitats.
-Modernització d’estrutures comercials.
-Qualitat i seguretat alimentaria.
-Responsabilitat Social Empresarial.
-Facilitar lles relacions amb lles administracions.
-Estratègies de distribució i loxística.
-Pla d’estratègia comercial.
-Posicionament i imatge de marca.
-Canvi d’hàbits de compra i consum.
-Plataforma e-commerce social online.
-Patents i marques. Drets de Propietat Industrial. Rexistres. Dominis.
-Projectes de qualitat i llicències mediambientals. Sistemes integrals ISO. Norma CE.
-Protecció de dades. Consultoria global. Propietat intel·lectual i drets d’autor.
-Prevenció de riscos laborals. Assessorament, normativa i certificació.
-Introducció a lles noves tecnologies. Guia “Oberts á Innovació” da Confederació
de Comerç de Catalunya. Programa d’Autodiagnosi.
-Incentius i subvencions da Generalitat de Catalunya i Administracions.
-Programes de suport á emprenedoria d’autònoms i pimes.
-Taxacions i valoracions.
-Servei de gestió de cobraments.
-Signatura dixital Camerfirma.
-Control de gestió, rendibilitat i quadre de comandament.
-Assessorament en estalvi energètic.
-Campanyes, animacions, , esdeveniments i producció audiovisual. Cartelleria.
-Servei á immigració per assegurar unha bona integració comercial i lingüística dels
nouvinguts. Informació de normativa comercial i lingüística.
-Servei Lingüístic. Normalització lingüística do català. Millora de l’ús do català en lles
comunicacions habituals. Correcció de textos. Traducció a diverses llengües.
-Servei á millor jubilació. Assessorament en matèries de jubilacions, successions i
donacions.

-PRODUCTES FINANCERS
-Targetes de crèdit exclusives amb quota anual sempre gratuïta.
-TPV amb comissions preferents deas de només o 0,50%.
-Condicions financeres preferents en comptes professionals i dipòsits.
-Condicions preferents en préstecs, pòlisses de crèdit, hipoteques.
-Convenis amb Banc Sabadell, Banc Santander i A Caixa.
-Línies ICO, Avalis, Rènting, Factoring
-Targeta SOLRED per gaudir de descomptes en carburants. Repsol. Campsa. Petronor.
-Descomptes no sistema de pagament electrònic Via-T.

-ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I LABORAL.
-Professionals experts en diferents branques de l’Administració.
-Comptabilitat, confecció dels estats comptables i comptes anuals.
-Auditoria financera i de gestió.
-Assessorament fiscal integral permanent.
-Declaracions tributàries.
-Representació davant l’Administració.
-Assessorament laboral dels règims d’autònoms i xeral da Seguretat Social.
-Contractes de treball, expedients disciplinaris, conciliacions, aplicació de convenis.

-ASSESSORAMENT MULTIDISCIPLINARI EN DRET I ECONOMIA.
-Professionals do dret especialitzats.
-Dret civil.
-Dret administratiu.
-Dret mercantil.
-Dret penal.
-Inspecció tributària.
-Propietat industrial i intel·lectual.
-Empresa familiar. Pla de successió. Planificar o canvi. Protocol familiar.
           
 
Los retratos del Serrano
el meu prat
 
Descargar Revistas - Revista nº 27
Día do pai 2013
Descargar Revistas - Revista nº 26
Nadal 2012
Descargar Revistas - Revista nº 25
Festa Maior 2012
Descargar Revistas - Revista nº 24
Día da Nai 2012
 
Revista O Meu Prat - 25.000 Exemplares repartidos un a un no Prat de Llobregat - Publicidade: Teléfono 93 479 68 24  Buscaprat  GrupoSinyCon
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat